42236000 - 061

یکشنبه : فرهنگیان بدون چک و ضامن خرید کنید *** همه در فروشگاه کامپیوتر انصاری ***

تاریخ بروز رسانی     1393/08/03

تاریخ بروز رسانی   1393/07/26

تاریخ بروز رسانی   1393/07/29

تاریخ به روز رسانی       93/06/30
لیست لپ تاپ لیست تبلت لیست کامپیوتر شخصی لیست دوربین دیجیتال

 

Home ثبت نام جهت قرعه کشی اسامی برندگان

اسامی برندگان قرعه کشی مرداد و شهریور 93

برندگان با آوردن کارت ملی معتبر و فاکتور خرید می توانند هدیه ی خود را از فروشگاه کامپیوتر انصاری دریافت نمایند.

ردیف نام و نام خانوادگی شماره فاکتور
1 محمد کاکایی 16006
2 موسسی لطیفی 15417
3 امیر بیگدلی 15839
4 رضاشیخ انصاری 16471
5 رضا رهبری 16479
6 معصومه صحرا نورد 16598
7 مهدی فراوش 16633
8 محمد رضا رمضانی 16718
9 مریم آریایی مهر 166698
10 ایرج دستگردی آسیابان 16898
11 علی باقر زاده انصاری 16278
12 مهسا پارسانیا 16840
13 حسن موسایی 17487
14 عبدالحسین جواهریان 17486
15 فرزانه شادابی نژاد 16361
16 فاطمه بیک زاده 16491
17 علی رضا طلایی زاده 17647
18 مصطفی صمدی انصاری 17669
19 محمد رضا عابدینی زاده 17811
20 کاظم عالم زاده انصاری 18795
21 سید میلاد خمس جدی 17879
22 حسین حسین حیدری 18273
23 معصومه اصول زاده 18458
24 رضا جولا شوشی 17445
25 محمد صادق فضلی 18706
26 رضا وفایی خواه 18636
27 عبدالرحیم گلستانی نیا 19080
28 مهسا تابان فر 18727