2236000 - 0641

چهارشنبه: فرهنگیان محترم دزفول ، اندیمشک ، شوش ، الوار گرمسیری ، سردشت ، شاوور می توانند بدون چک و ضامن خرید کنند

تاریخ بروز رسانی    1393/06/20

تاریخ بروز رسانی   1393/05/16

تاریخ بروز رسانی   1393/06/18

تاریخ به روز رسانی       93/06/22
لیست لپ تاپ لیست تبلت لیست کامپیوتر شخصی لیست دوربین دیجیتال

 

Home ثبت نام جهت قرعه کشی اسامی برندگان

برندگان قرعه کشی کامپیوتر انصاری در تیر ماه 93

برندگان با آوردن کارت ملی و فاکتور خرید می توانند هدیه خودرا تحویل بگیرند.

ردیف نام و نام خانوادگی شماره فاکتور
1 محمد عباسی مقبل 13826
2 سعید عابدی زاده 13272
3 محسنعیدی محمود زاده 13929
4 عبدالرحیم گلستانی نیا 14248
5 حمید علینقی زاده 14742
6 محمد جواد باقری نسب 14120
7 عبدالرحمن انصاری 15060
8 ساسان دیناروند 13521
9 مجتبی حیدری 15152
10 علی تقربی 15228
11 سعید اسفنده 15595
12 سید محمد حجاز 15653
13 مجتبی عبدال 15528
14 حسین شاکر 15291
15 مرضیه بیگم بیگدلی شاملو 15920
16 پیمان خدایی نجار 14212
17 مهرداد نوری 14315
18 قباد چراغی 14267
19 معصومه صحرا نورد 14909
20 حمید نظری 15177
21 حسن موسایی 14767
22 فرشته بابایی 15464
23 محمد حلاج 15007
24 علیرضا دباغی الاصل 14641
25 محمد محرابی 15759
26 امید زاروی 15866